Цени, възможни варианти

При отваряне на избраното изображение, долу в ляво се показват две избираеми менюта под заглавие "ВЪЗМОЖНИ ВАРИАНТИ".

Първото меню е със заглавие "Размер на платното, cм." Със стрелката в дясно на прозорчето избираме желания размер. Размерите са за "чисто" изображение, без да е включен размерът на външна рамка.

Второто меню е със заглавие "Тип рамкиране" Със стрелката в дясно на прозорчето избираме желания тип:

"на ролка" - означава репродукция върху платно с 2 см. бяло поле около изображението, даващо възможност за изпъване на подрамка.

"на подрамка" - означава репродукция върху платно, изпъната на професионална дървена клинова подрамка, двуслойно ръчно фернизирана /лакирана/ с професионален ферниз, предоставящ дълбочина на цветовете и допълнителна UV защита.

"рамкирана" - означава репродукция върху платно, изпъната на професионална дървена клинова подрамка, двуслойно ръчно фернизирана /лакирана/ с професионален ферниз, предоставящ дълбочина на цветовете и допълнителна UV защита. Рамкирана с луксозна външна рамка, която кореспондира с репродукцията и епохата, в която е създадена.

Отгоре над заглавието "ВЪЗМОЖНИ ВАРИАНТИ", виждате цената на избраната от вас комбинация.

Работи на OpenCart
Val-Art © 2023

Theme by Santosh Setty