Общи условия

Общи положения

Сайтът www.val-art.com е собственост на „ИЗКУСТВО И ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД, ЕИК 175082966,  с адрес на управление в София, ж.к. „Младост” IV, офис сграда на ул. „Самара” № 1, офис 304, тел. 0887 206165. Настоящите Общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през www.val-art.com , наричан по-долу "Сайта"

Стоки” са всички артикули в Сайта, представени с техните характеристики и цена, които се изработват след постъпване на поръчка.
"Клиент" е физическо или юридическо лице, направило поръчка в Сайта.

Тези Общи условия представляват договор за покупко-продажба между „ИЗКУСТВО И ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД и Клиента. Клиентът може да извършва заявки за закупуване на предлаганите през Сайта Стоки само след запознаване с настоящите Общи условия и след изразяване на съгласие, с което се задължава да ги спазва. Съгласието се декларира чрез отметка и натискане на виртуалния бутон „Прочел съм и съм съгласен с Общи условия „ Всяка  поръчка от Клиента през Сайта,  се осъществява в изпълнение на сключен договор за покупко-продажба от разстояние между страните в съответствие със Закона за защита на потребителите.

Условия за поръчка

Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при подаване на поръчката са актуални. След регистрация, Клиентът носи отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Конфиденциалност на информация от потребителите

Работата с личната информация, която Клиентът предоставя на Сайта с цел получаването на Стоки, е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Сайтът не иска да получава конфиденциална или защитена информация от Клиента. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от Сайта, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Сайтът се задължава да не предоставя по никакъв начин изпратената от Клиента лична информация на трети лица. Данните ще бъдат използвани единствено за обслужване на Клиента – приемане и изпълнение на поръчки. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, упълномощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Поръчка

Характеристиките на Стоката, възможните опции и цени могат да бъдат видени в раздела Цени, възможни варианти

След направения избор, Клиентът натиска бутона „Купувам”

За да поръча избрания артикул, клиентът избира „Вашата кошница”. Появява се избраният артикул с изображение, продуктов номер, количество, цена.

Натискаме бутона „Плащане”. Появяват се две опции – „Създаване на профил” и „Плащане без регистрация” Избирате желания вариант и натискате бутона „Продължи”. Формулярът, който се показва трябва да бъде попълнен коректно с актуални данни. Натискате бутона „Продължи”. Показва се фиксирана цена за доставка. . Натискате бутона „Продължи”. Показва се метод на доставка – „Плащане при доставка”. Необходимо е да се активира бутона „Прочел съм и съм съгласен с Общи условия Натискате бутона „Продължи”. Показва се финализираната поръчка с включени транспортни разходи. Натискате бутона „Потвърди” и поръчката Ви е приета, за което ще бъдете известен с e-mail. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката, същата се счита за невалидна и за Сайта не възниква задължение за нейното изпълнение. Сайтът си запазва правото за доуточняване на поръчката по телефон или e-mail.

Цени и начини на плащане

Всички цени на Стоките в Сайта са в Български ЛЕВА. „ИЗКУСТВО И ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД не е регистрирана по ДДС и за покупката ще бъде издадена опростена фактура. Цените са за единично количество и не включват разходите за доставка, която е фиксирана на 8,00 лв. за всички поръчки и включва и таксата за „наложен платеж”.

Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:
-  при доставката – в брой с „наложен платеж” . Доставката ще бъде осъществена от фирма Еконт Експрес на посочен от Клиента адрес или на посочен адрес на офис на Еконт.

- в брой в офиса на „ИЗКУСТВО И ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД - авансово или при получаване на поръчката. Необходимо е уведомяване по e-mail на Сайта.

- по банкова сметка на „ИЗКУСТВО И ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД - авнсово - укажете наименование на артикула, номер на продукта, цена. Необходимо е уведомяване по e-mail на Сайта.

София, ул. „Гурко” 34 вх. Б, ЕИК 175082966, банка ПИБ BIC FINVBGSF

IBAN BG79 FINV 9150 10BG N0GY 22  - М.О.Л. ВАЛЕРИ ПЕТРОВ

Срок на доставка

Поръчката се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 7 (седем) работни дни.

Предаване на стоката

Стоката се доставя и предава на Клиента съгласно условията на Еконт Експрес - http://www.econt.com/tariff-parcel-terms_112014/ За датата и часа получавате SMS от спедитора.

Клиентът има право да направи преглед на стоката преди да плати и да откаже получаването й, ако не съответства на поръчката или е повредена при транспортирането.

Връщане на стока

Клиентът има право да върне стоката в рамките на 14 /четиринадесет/ дни от получаването й. Стоката трябва да бъде неповредена и в състоянието, при което е получена. Транспортните разходи са за сметка на Клиента.

Настоящите Общи условия са в сила от 10 март 2015 г. „ИЗКУСТВО И ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите общи условия като своевременно публикува тези промени в сайта си www.val-art.com.
За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България